فصل چهاردهم گردش مواد

حجم فایل : 2.1 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بنام خدا فصل چهاردهم: گردش مواد
دستگاه گردش خون: حفره ها و دریچه های قلب
قلب به عنوان تلمبه يا پمپاژ كننده نيزمطرح مي شود با آوردن گوشي پزشكي به كلاس و گوش كردن به صداي قلب مي توان محل قلب را تشخيص داد .
تعداد ضربان قلب در يك فرد بالغ 70 تا 80 در دقيقه است ممكن است ضربان قلب دانش آموزان از اين تعداد بيش تر باشد .
قلب آدمي ، پستانداران ، پرندگان و بيشتر خزندگان 4 حفره دارد
قلب در دوزيستان سه حفره اي و درماهي ها دو حفره اي است
قلب از نوعی بافت ماهیچه ای تشکیل شده که درون حفره ها بافت پوششی و بیرون آن با بافت پیوندی پوشیده شده است.
گردش خون عمومی و ششی هر ضربان قلب 3 مرحله دارد كه در شكل نشان داده شده است .
1- انقباض دهليزها : در اين مرحله خون وارده به دهليزها از طريق دريچه هاي دهليزي بطني وارد بطن ها مي شود اين مرحله حدوداً 0/1 ثانيه طول مي كشد .
2- مرحله انقباض بطن ها : در اثر انقباض بطن ها خون از دريچه هاي سيني عبور و وارد سرخرگ هاي آئورت و ششی مي شوند .دريچه هاي دولختي و سه لختي در اين مرحله بسته اند تا خون به دهليزها برنگردد .اين مرحله حدوداً 0/3 ثانيه طول مي كشد .
3- استراحت عمومي : دهليزها و بطن ها به مدت 0/4 ثانيه استراحت مي كنند در اين مرحله دريچه هاي دولختي و سه لختي باز ولي سيني ها بسته هستند .
مجموعه اين مراحل كه 0/8 ثانيه طول مي كشد يك ضربان قلب ناميده مي شود سرخرگها دارای دیواره ی ضخیم و قابل ارتجاعند
سیاهرگها دارای دیواره ی نازکتری هستند و خاصیت ارتجاعی کمتری نیز دارند.
سرخرگها پس از ورود به هر اندام انشعابات زیادی پیدا میکنند و به مویرگ تبدیل میشوند. فقط در مويرگ ها تبادل مواد صورت مي گيرد . مويرگ ها براي انجام تبادل ساختار خاصي دارند و آن يك لايه بافت پوششی نازك و نفوذ پذير است . بعضي از جانوران مويرگ ندارند مثل حشرات ، خرچنگ ها ( سخت پوستان ) عنكبوتيان ، در اين ها خون از طريق سرخرگ وارد محوطه اي به نام سينوس مي شود كه سلول ها در اطراف آن قرار دارند سلول ها تبادلات خود را با اين سينوس انجام مي دهند سپس خون یا وارد سياهرگ شده به قلب برمیگردد یا مستقیما از طریق دریچه هایی به قلب برمیگردد. نبض: در بدن هر جا كه سرخرگ از روي يك استخوان عبور نمايد نبض به خوبي حس مي شود . شكل مقابل این محل ها را نشان می دهد تر است بعضي از اين محل ها به دانش آموزان معرفي شود . تعداد نبض با تعداد ضربان قلب برابر است چون در هر ضربان قلب يك موج نبضي ايجاد مي شود
فشار خون : ميزان نيرويي است كه به جداره سرخرگ ها وارد مي شود تا خون را در سراسر بدن به گردش درآورد . اين فشار ابتدا ناشي از انقباض بطن ها و سپس خاصيت ارتجاعي رگ ها است .
خون:

پایان...